Ποια ελληνικά προϊόντα πουλάνε «τρελά» στο εξωτερικό!

Οριακή πτωτική αναθεώρηση, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις καταγράφει για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών κατά το α’ εξάμηνο του 2015, ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ενώ η μεγάλη υποχώρηση των τιμών και των εξαγωγών πετρελαιοειδών δημιουργεί μεγάλες ανακατατάξεις στον χάρτη του εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στην περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2015, παρουσιάζεται μικρή μείωση της χώρας της τάξης του -2,2% στη συνολική αξία των εξαγωγών (στα 12,8 δισ. ευρώ από 13,1 δισ. ευρώ) ή απώλειες της τάξης των περίπου 290 εκατ. ευρώ (αντί υποχώρησης 1,8% ή 250 εκατ. ευρώ των αρχικών εκτιμήσεων). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 13,4%, ήτοι αύξηση κατά 1,06 δισ. ευρώ (αντί αύξησης 13,7% ή 1,1 δις ευρώ των αρχικών εκτιμήσεων).

Σημειώνεται πως τα στοιχεία για το α’ εξάμηνο του έτους που δεν περιλαμβάνουν το διάστημα επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, αναδεικνύουν τις κρίσιμες ισορροπίες που διαμορφώνονται πλέον στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, με σημαντική ενίσχυση της βαρύτητας των χωρών της Ε.Ε., αλλά και τις συνέπειες που θα έχει μία περαιτέρω ενδεχόμενη μείωση των εξαγωγών, αλλά και των εισαγωγών πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για τη συνολική ελληνική παραγωγή στο προσεχές διάστημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές της προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, αναθεώρησε πτωτικά την εκτίμηση για την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών κατά το τρέχον έτος, προβλέποντας αύξηση της τάξης 4% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για αύξηση της τάξης του 5,6%. Πιθανή απώλεια μιάμισης ποσοστιαίας μονάδας από το εξωτερικό εμπόριο της χώρας, υπολογίζεται ότι προκαλεί απώλεια μισής ποσοστιαίας μονάδας από τους ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της χώρας.

Ο χάρτης των εξαγωγών

Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών, σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 6μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 13,3% προς τις χώρες της Ε.Ε. και μείωση -15,3% προς τις Τρίτες Χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώνεται 52,95%, έναντι ποσοστού 48,05% για τις Τρίτες Χώρες, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, από αντίστοιχα μερίδια την προηγούμενη χρονιά 45,68% προς την Ε.Ε. και 54,32% για τις Τρίτες Χώρες.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. εκτοξεύεται στο σχεδόν 75%, έναντι ποσοστού μόλις 25% των Τρίτων Χωρών.

Αξιοσημείωτες είναι οι μεταβολές ως προς τους κύριους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών. Η Τουρκία υποχωρεί σημαντικά και από την πρώτη θέση σε ότι αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, το α’ εξάμηνο του 2015 εμφανίζεται στην 3η θέση. Στην 1η θέση περνάει η Ιταλία και ακολουθεί η Γερμανία και ακολουθούν κατά σειρά η Κύπρος, η Βουλγαρία ενώ στην 6η θέση (από τη 10η) ανήλθαν οι ΗΠΑ. Στην 7η θέση βρίσκεται η Αίγυπτος και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Σαουδική Αραβία.

Οι μεταβολές αυτές στην κατάταξη των χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών έχουν κυρίως να κάνουν με τη σημαντική μείωση της αξίας των εξαγωγών πετρελαιοειδών, η οποία με τη σειρά της σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Έτσι εξηγείται η μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών προς την Τουρκία, αλλά και το γεγονός ότι δύο ακόμα προορισμοί που βρίσκονταν στο αντίστοιχο περσινό εξάμηνο στην πρώτη δεκάδα των προορισμών -ο Εφοδιασμός Πλοίων Τρίτων Χωρών (7η θέση) και το Γιβραλτάρ (8η θέση)- έχουν υποχωρήσει πολύ χαμηλά στη σχετική κατάταξη το 2015 –στην 34η και 16η θέση αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ε.Ε. (28) εμφανίζουν σημαντική αύξηση (13,3%) και συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών καταλαμβάνουν το 53% των συνολικών εξαγωγών.

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται για τις εξαγωγές προς τη Β. Αμερική κατά 58,5%, τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής κατά 133,5% και τις χώρες της Αφρικής κατά 32,1%. Μικρότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρούνται στις εξαγωγές προς τις Χώρες της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής (4%) και προς την Ωκεανία (8%).

Αντίθετα, μεγάλη μείωση καταγράφεται στις εξαγωγές που αφορούν εφοδιασμούς πλοίων είτε από την Ε.Ε. είτε από Τρίτες Χώρες (-85,6% και -82,1% αντίστοιχα αλλά και προς τις χώρες της Ευρώπης εκτός Ε.Ε. κατά -33,4%. Τέλος, στάσιμες εμφανίζονται οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας (πλην Μ.Ανατολής).

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της ήδη αναφερθείσας σημαντικής αύξησης προς την Ε.Ε., αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές προς τις 18 χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 15,4% και οι εξαγωγές προς τις χώρες του G7 κατά 19,7%. Στην αντίθετη κατεύθυνση, σημαντικές μειώσεις των εξαγωγών παρατηρούνται προς τις BRICS (-26%), προς τις χώρες του OPEC (-17,1%), προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας(ΟΣΕΠ) (-24,9%) και προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονο9μικής Ένωσης (-36,9%).

Οι 20 κυριότερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα

 

Σειρά κατάταξης α’ 6μήνου 2015 Σειρά κατάταξης α’ 6μήνου 2014 Χώρα

Αξία

1 2 Ιταλία

1.504,4

2 3 Γερμανία

941,3

3 1 Τουρκία

905,1

4 5 Κύπρος

739,6

5 4 Βουλγαρία

657,5

6 10 Η Π Α

621,7

7 6 Αίγυπτος

576,6

8 9 Ην. Βασίλειο

516,8

9 11 Ισπανία

373,8

10 12 Σαουδική Αραβία

370,6

11 15 Ρουμανία

363,2

12 20 Λίβανος

358,2

13 14 Γαλλία

349,5

14 13 ΠΓΔΜ

283,8

15 17 Ολλανδία

245,2

16 8 Γιβραλτάρ

219,2

17 29 Νότια Κορέα

203,7

18 25 Βέλγιο

187,5

19 18 Αλβανία

180,0

20 24 Πολωνία

173,0

 

Οι εισαγωγές

Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές στο α’ εξαμήνου του 2015, καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία (-6,9%), από τις αρχές του έτους, μετά τη μικρή άνοδο με την οποία έκλεισε το 2014. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 21,672 εκατ. ευρώ έναντι 23,287 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει οριακή αύξηση 0,7%, ή κατά 102,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, αυξημένες καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα, από τις χώρες της Ευρωζώνης κατά 3,6%, από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ κατά 7,8%. Αντίθετα οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός Ε.Ε.) παρατηρείται μεγάλη μείωση της τάξης του -23,8%.

Αύξηση των εισαγωγών καταγράφεται από τις χώρες της Β.Αμερικής κατά 9,5% και τις χώρες της Ωκεανίας κατά 5,8%. Αντίθετα, πτωτικά κινούνται οι εισαγωγές από τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (-12,5%), από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-10,6%), από τις λοιπές (πλην Μ.Ανατολής) χώρες της Ασίας (-18,7%) και από τις λοιπές (πλην Β.Αφρικής) χώρες της Αφρικής (-0,6%)

Σε επίπεδο μεγάλων κατηγοριών προϊόντων, προκύπτει μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -22,7% (σε 5,839 εκατ. ευρώ από 7,558 εκατ. ευρώ), λόγω και της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, ενώ αντίθετα, οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο α’ εξάμηνο του 2015 το 57,1% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες κατά 0,2% (σε 12,367 εκατ. ευρώ από 12,337 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,9%, την ώρα που οι εισαγωγές της κατηγορίας “πρώτες ύλες”, κινήθηκαν πτωτικά κατά -3,2%, στα 589,8 εκατ. ευρώ από 609,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας “είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες” σχεδόν διπλασιάστηκαν (στα 25,8 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, ήταν να μειωθεί για το α’ εξάμηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά -13%, στα 8,87 δισ. ευρώ (από 10,2 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2014).

Σε ό,τι αφορά στις νέες εισόδους στην κατάταξη των 100 κορυφαίων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα ξεχωρίζουν οι: Λιβερία (50η θέση), Μπαχάμες (71η), Αντίγκουα (81η), Ακτή Ελεφαντοστού (90η θέση), Βερμούδες (98η θέση).

Αντίθετα, μεγάλη είναι η υποχώρηση στην κατάταξη αγορών όπως: Γιβραλτάρ, Εφοδιασμοί Πλοίων, Ισραήλ, Λιβύη, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Νιγηρία, Ιορδανία, Κατάρ και Κόσοβο.

Τα κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών καυσίμων κατά -26,1%, η οποία υπερκαλύπτει τις αυξήσεις σε όλες τις άλλες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή τις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων κατά 18% βιομηχανικών προϊόντων κατά 12,2%, αλλά και τις μικρότερες αυξήσεις των εξαγωγών πρώτων υλών (+5,6%) και της κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες (+11,4%).

Αναλυτικά, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η μεγάλη αύξηση (18%) των εξαγωγών, σε 2,560 εκατ. ευρώ από 2,171 εκατ. ευρώ οφείλεται στον υπερτριπλασιασμό των εξαγωγών της υποκατηγορίας “λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης” κατά 216,1 (σε 407,8 εκατ. ευρώ από 129 εκατ. ευρώ). Η σημαντικότερη υποκατηγορία “τρόφιμα και ζώα ζωντανά” εμφανίζει ελαφρά αυξημένη κατά 2,1% και απορροφά το 14,3% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε 1,828 εκατ. ευρώ από 1,790 εκατ. ευρώ. Τέλος, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση (29,2%) εμφανίζουν οι εξαγωγές της έτερης υποκατηγορίας “ποτά και καπνός” στα 325,1 εκατ. ευρώ από 51,6 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν σημαντική άνοδο 12,2% με την αξία τους να ανέρχεται σε 5,592 εκατ. ευρώ από 4,985 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2014. Αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές όλων των υποκατηγοριών, με τις πλέον σημαντικές να παρουσιάζονται στις υποκατηγορίες “βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη” (η οποία είναι και η μεγαλύτερη υποκατηγορία βιομηχανικών προϊόντων) με άνοδο 17,2% (σε 2,168 εκατ. ευρώ από 1,849 εκατ. ευρώ) και “μηχανημάτων & υλικού μεταφορών” με άνοδο 22,8% (σε 1,237 εκατ. ευρώ από 1,007 εκατ. ευρώ).

Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν αύξηση 5,6% (σε 495,5 εκατ. ευρώ από 469,4 εκατ. ευρώ) και παρόμοια κινούνται και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας “είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες” (11,4%, σε 326,8 εκατ. ευρώ από 293,3 εκατ. ευρώ).

Λιγότερο αυξημένες καταγράφονται οι εξαγωγές στις υποκατηγορίες “χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)” κατά 2,5% (σε 1,350 εκατ. ευρώ από 1,317 εκατ. ευρώ) και “διάφορα βιομηχανικά είδη” κατά 3,3% (σε 837,3 εκατ. ευρώ από 810,9 εκατ. ευρώ).

Σε ό,τι αφορά σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, ασφαλώς ξεχωρίζει η άνοδος του παρθένου ελαιολάδου στην 3η θέση, η εμφάνιση των μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών (lap top, smartphones, tablets, gps κτλ) στην 8η θέση, αλλά και η διπλή καταγραφή διαφόρων τύπων σωλήνων για αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου (15η και 19η θέση), για πρώτη φορά στο ΤΟΡ 20 των προϊόντων, όπου επίσης εισήχθησαν και τα καπνά (20η θέση).

  

Σειρά κατάταξης α’ εξάμηνο 2015 Σειρά κατάταξης α’ εξάμηνο 2014 Περιγραφή προϊόντος

Αξία

Ποσότητα

1 1 Ορυκτέλαια πετρελαίου

3.661,3

7.946.869,6

2 2 Φάρμακα για λιανική πώληση

362,2

9.609,5

3 14 Παρθένο λάδι

307,7

85.289,9

4 3 Αλουμίνιο σε πλάκες, ταινίες και φύλλα > 0,2mm

303,1

100.378,6

5 4 Εμπιστευτικά προϊόντα

271,5

70.859,2

6 5 Ψάρια

208,9

39.481,5

7 6 Ελιές και λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

199,4

85.789,2

8 12 Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών

188,8

1.820,4

9 8 Σωλήνες κάθε είδους

188,7

31.960,7

10 7 Τυριά

186,1

31.929,1

11 11 Αλουμίνιο σε Κράματα

133,6

62.051,1

12 16 Τσιγάρα

133,5

12.803,1

13 10 Βαμβάκι

124,8

92.886,5

14 13 Αλουμίνιο σε Φύλλα  <0,2mm

122,0

36.657,2

15 50 Σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

114,5

123.756,1

16 9 Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα

111,7

118.583,9

17 19 Αλουμίνιο σε ράβδους

110,8

37.069,7

18 15 Πολυπροπυλένιο

82,8

71.754,9

19 Σωλήνες άλλοι, για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

78,1

82.426,3

20 25 Καπνά

74,6

14.978,4

 

Νέες είσοδοι στο TOP 100 των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων καταγράφονται και για προϊόντα όπως: ελαιόλαδο, πλην παρθένου (34η θέση), επιβατικά πλοία (54η και 68η θέση), δέρματα βιζόν (67η), πλοιάρια αναψυχής (73η), εξαρτήματα αεροπλάνων-ελικοπτέρων (74η), μετρητές ηλεκτρισμού (80η), ποτενσιόμετρα (90η), ρύζι (91η), χρυσός ακατέργαστος (92η).

Οι εισαγωγές

Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές στο α’ εξαμήνου του 2015, καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία (-6,9%), από τις αρχές του έτους, μετά τη μικρή άνοδο με την οποία έκλεισε το 2014. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 21,672 εκατ. ευρώ έναντι 23,287 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει οριακή αύξηση 0,7%, ή κατά 102,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, αυξημένες καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα, από τις χώρες της Ευρωζώνης κατά 3,6%, από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ κατά 7,8%. Αντίθετα οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός Ε.Ε.) παρατηρείται μεγάλη μείωση της τάξης του -23,8%.

Αύξηση των εισαγωγών καταγράφεται από τις χώρες της Β.Αμερικής κατά 9,5% και τις χώρες της Ωκεανίας κατά 5,8%. Αντίθετα, πτωτικά κινούνται οι εισαγωγές από τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (-12,5%), από τις Λοιπές Χώρες της Αμερικής (-10,6%), από τις λοιπές (πλην Μ.Ανατολής) χώρες της Ασίας (-18,7%) και από τις λοιπές (πλην Β.Αφρικής) χώρες της Αφρικής (-0,6%)

Σε επίπεδο μεγάλων κατηγοριών προϊόντων, προκύπτει μεγάλη μείωση των εισαγωγών καυσίμων κατά -22,7% (σε 5,839 εκατ. ευρώ από 7,558 εκατ. ευρώ), λόγω και της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, ενώ αντίθετα, οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν, στο α’ εξάμηνο του 2015 το 57,1% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες κατά 0,2% (σε 12,367 εκατ. ευρώ από 12,337 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 2,9%, την ώρα που οι εισαγωγές της κατηγορίας “πρώτες ύλες”, κινήθηκαν πτωτικά κατά -3,2%, στα 589,8 εκατ. ευρώ από 609,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας “είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες” σχεδόν διπλασιάστηκαν (στα 25,8 εκατ. ευρώ από 13,5 εκατ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, ήταν να μειωθεί για το α’ εξάμηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά -13%, στα 8,87 δισ. ευρώ (από 10,2 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2014).

ellinika proiontalista