ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές: Πότε θα πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης

ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε γνωστό πως έγινε η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 536.247 δικαιούχων.

Όπως ανακοίνωσε ο φορέας, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υπέβαλλαν 648.166 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 596.180, ενώ το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στο 98,4% της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με βάση τις αιτήσεις. ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές

Για τις λοιπές κατηγορίες, επισημαίνεται ότι, το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 θα ανοίξει στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα

Έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης (30%) και του πρασινίσματος

Παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων στον σύνδεσμο https://iris.gov.gr/ (πρόσβαση απευθείας ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών taxisnet. ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές

Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων.

Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:

  • Γεωργούς (52.737) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση
  • Γεωργούς (73) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2017, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2017 ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές
  • Γεωργούς (1.787) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπ. Οικονομικών
  • Γεωργούς (213) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την AAΔΕ
  • Γεωργούς (2.206) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων (προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς κλπ.)
  • Γεωργούς (574) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν
  • Γεωργούς (3.000) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Γεωργούς (5.628) με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους ΟΠΕΚΕΚΕ Πληρωμές

Ο έλεγχος των ευρμάτων ξεκίνησε ήδη και θα αποσταλεί αρχείο με νεότερη επεξεργασία από το υπ. Οικονομικών, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή.

opekepe neaΕνιαία Αίτηση ΕνίσχυσηςΕνιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018ΟΠΕΚΕΚΕοπεκεπε αφμοπεκεπε βεβαιωσηοπεκεπε εξισωτικηοπεκεπε πληρωμεςοπεκεπε πληρωμες 2017 με αφμΟΠΕΚΕΠΕ Πληρωμές 2018οπεκεπε πληρωμες 2018 με αφμοπεκεπε πληρωμες 2018 συνδεδεμενηοπεκεπε πληρωμες χωρις κλειδαριθμοοπεκεπε προσφατες πληρωμεςπληρωμες οπεκεπε σημερα