Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Πράσινο φως για τη χρήση… χαρτιού υγείας στην Τουρκία!

Φετβά σημειώνει ότι η χρήση νερού παραμένει ο ενδεδειγμένος τρόπος καθαρισμού.

Το Diyanet, Προεδρείο Θρησκευτικών Υποθέσεων στην Τουρκία εξέδωσε φετβά (θρησκευτική οδηγία), η οποία προβλέπει ότι επιτρέπεται η χρήση χαρτιού υγείας από το Ισλάμ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι στην επίμαχη φετβά επισημαίνεται ότι η χρήση νερού για τον καθαρισμό παραμένει ως ο κυρίαρχος τρόπος καθαρισμού, αποδεκτός από το Diyanet, αφήνοντας τα υλικά μόνο για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση νερού.

Επιπλέον, η φετβά υπενθυμίζει, όπως αναφέρει η τουρκική Hurriyet, ότι για να να νομιμοποιείται κάποιος να προσευχηθεί πρέπει να έχει απαλλαγεί όλος ο χώρος προσευχής από αντικείμενα τα οποία θεωρούνται «ακάθαρτα» για το Ισλάμ.

You might also like