Τρεις οφθαλμαπάτες που θα “κάψουν” το μυαλό σας!

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα μάτια, όταν ο τρισδιάστατος κόσμος τον οποίο γνωρίζει καλά αποτυπώνεται σε δύο διαστάσεις. οφθαλμαπάτες

Αντιλαμβανόμαστε την απόσταση των κοντινών αντικειμένων χρησιμοποιώντας διόφθαλμη όραση, η οποία εξαρτάται από τις γωνίες ανάμεσα στα μάτια μας και τα αντικείμενα. οφθαλμαπάτες

Εάν δημιουργήσετε μια εικόνα ενός αντικειμένου που έχει παραμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει με αυτές τις μεταβαλλόμενες γωνίες, μπορείτε να ξεγελάσετε τον εγκέφαλο να νομίζει ότι έχει δει ένα πραγματικό τρισδιάστατο αντικείμενο, όταν στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επίπεδη απεικόνιση.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More