Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Τι είναι το Marketing; – Ορισμός

Τί είναι το Marketing?

Τι είναι το Marketing; Ώς ορισμό, μπορούμε να πούμε οτι το Marketing είναι μία διαδικασία management μέσω της οποίας τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται πρός τον πελάτη.

Ως φιλοσοφία, βασίζεται στην σκέψη της επιχείρησης από την πλευρά των αναγκών των πελατών και την ικανοποίησή τους.

Τι είναι το Marketing;

Τι είναι το Marketing; – Ορισμός

Ως πράξη, συνίσταται στο συντονισμό τεσσάρων στοιχείων που είναι:

  1. ο προσδιορισμός, η επιλογή, και η ανάπτυξη του προϊόντος,
  2. ο καθορισμός των τιμών,
  3. η επιλογή ενός καναλιού διανομής για να φθάσουν στον τόπο του πελάτη, και
  4. η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής προώθησης.

Το Marketing διαφέρει από την πώληση, διότι η πώληση ασχολείται με τα κόλπα και τις τεχνικές που χρειάζονται να εφαρμοστούν για να κάνουν εφικτή την αποκόμιση χρημάτων έναντι ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Τι είναι το Marketing

Το αντικείμενο ενασχόλησης δέν είναι οι υλικές αξίες αλλά η όλη διαδικασία ικανοποίησης των αναγκών των πελατών.

You might also like