Δωρεάν μεταπτυχιακά

Δωρεάν μεταπτυχιακά: Στην παρακάτω λίστα δείτε τα Δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στο εκπαιδευτικό έτος 2019-2020. Πατήστε επάνω στους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.

Δωρεάν μεταπτυχιακά

Την τελευταία περίοδο παρατηρείται αλματώδης αύξηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Περισσότερα από 1.100 μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται από τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα 273 από αυτά δεν έχουν δίδακτρα.

Μέχρι το 2008 τα έξοδα λειτουργίας των δωρεάν μεταπτυχιακών καλύπτονταν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σήμερα επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων καθώς και από έσοδα ερευνητικών προγραμμάτων.

Μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα προσφέρονται σε όλους τους κλάδους και τα γνωστικά αντικείμενα. Τα περισσότερα δωρεάν μεταπτυχιακά είναι σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, ενώ αρκετά είναι σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα, τα πρωτεία κατέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με περισσότερα από 58 δωρεάν μεταπτυχιακά και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 38 δωρεάν μεταπτυχιακά, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 30, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 29 δωρεάν μεταπτυχιακά και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 23 δωρεάν μεταπτυχιακά.

Τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος Πανεπιστήμιο Καταληκτική Ημερομηνία
Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 30/8/2019
Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον Πολυτεχνείο Κρήτης 31/8/2019
Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί Πανεπιστήμιο Κρήτης 10/9/2019
Γλωσσικές Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6/9/2019
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 27/9/2019
Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 13/9/2019
Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική Πανεπιστήμιο Πατρών 13/9/2019
Χημεία Πανεπιστήμιο Πατρών 25/9/2019
Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8/7/2019
Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 10/9/2019
Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία Πανεπιστήμιο Κρήτης 31/7/2019
Κλασικές Σπουδές Πανεπιστήμιο Κρήτης 31/7/2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 9/9/2019
Δίκτυα και Πολυπλοκότητα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 29/9/2019
Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων & Αγροτικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 10/10/2019
Γλωσσολογία Πανεπιστήμιο Κρήτης 31/7/2019
Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές Πανεπιστήμιο Κρήτης 31/7/2019
Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 20/9/2019
Πληροφορική Επιστημών Ζωής Πανεπιστήμιο Πατρών 13/9/2019
Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία και Εφαρμογές Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19/7/2019
Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19/7/2019
Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19/7/2019
Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19/7/2019
Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πατρών 16/9/2019
Ανόργανη Βιολογική Χημεία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών 4/9/2019
Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 19/7/2019
Ορθόδοξη Θεολογία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 30/9/2019
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Πανεπιστήμιο Πατρών 5/7/2019
Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Πατρών 10/9/2019
Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΘΕΜΑ) Πανεπιστήμιο Πατρών 16/9/2019
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6/9/2019
Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Πατρών 13/9/2019
Eλληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Eπιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης 20/9/2019
Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Πανεπιστήμιο Κρήτης 13/9/2019
Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων Πανεπιστήμιο Πατρών 6/9/2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 26/7/2019
Φυτιατρική και Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16/9/2019
Βιοϊατρική Μηχανική Πανεπιστήμιο Πατρών 10/9/2019
Δωρεάν μεταπτυχιακάδωρεάν μεταπτυχιακά 2020δωρεαν μεταπτυχιακα e-learningδωρεαν μεταπτυχιακα onlineδωρεάν μεταπτυχιακά αθήναδωρεαν μεταπτυχιακα απθδωρεαν μεταπτυχιακα βολοςδωρεαν μεταπτυχιακα ειδικης αγωγηςδωρεάν μεταπτυχιακά ελλάδαδωρεάν μεταπτυχιακά θεσσαλονίκηδωρεαν μεταπτυχιακα παμακδωρεαν μεταπτυχιακα πανεπιστημιο μακεδονιαςδωρεαν μεταπτυχιακα παντειοδωρεαν μεταπτυχιακα πατραδωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματαδωρεαν μεταπτυχιακα στην ευρωπηδωρεαν μεταπτυχιακα στο εξωτερικο