Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Αυτό είναι το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 69.324,93 ευρώ εκ των οποίων το φορολογητέο του ποσό ήταν 28.065,19 ευρώ, τα 38.799,74 ευρώ ήταν το αφορολόγητο ποσό του και 2.460 ευρώ από λοιπά έσοδα.

Δηλώνει κάτοχος ενός διαμερίσματος 114 τ.μ. που έχει στην κατοχή του από το 1996. Δεν κατέχει καμία μετοχή, ομόλογο ή αξιόγραφο. Καταθέσεις έχει μόνο στην Εθνική Τράπεζα. Συνολικά έχει τέσσερις λογαριασμούς εκ των οποίων ο ένας με 6.991,66 ευρώ, ο δεύτερος με 1,02 ευρώ, ο τρίτος με 6,27 ευρώ και ο μικρότερος με 47 σέντς του ευρώ.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξακολουθούσε να μην είχε το 2013 αυτοκίνητο αλλά μια μηχανή 652 κυβικών που είχε αποκτήσει το 2007. Στις 30.9.2013 που φέρεται από την ημερομηνία που έχει η δήλωσή του, φέρεται να κατέθεσε το ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Ο Πρωθυπουργός πάντως, σύμφωνα με τα εισοδήματα που δήλωσε το 2012, φαίνεται ότι ακολουθεί πτωτική πορεία, καθώς το 2010, είχε δηλώσει συνολικά εισοδήματα 82.572,54 ευρώ, το 2011 είχε 72.070,24 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση και 1.740 ευρώ από άλλες πηγές. Οι καταθέσεις του από 11.360 ευρώ που ήταν το 2010, το επόμενο έτος 2011 εξανεμίστηκαν και έμειναν 100 ευρώ και το 2012 ανέκαψαν στα 808 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

You might also like