Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Words Of Wonders Λύσεις Απαντήσεις – Αίγυπτος

Words Of Wonders Λύσεις Απαντήσεις : Οι λέξεις των θαυμάτων θα δοκιμάσουν το λεξιλόγιό σας καθώς θα ανακαλύψετε τα θαύματα γεμάτα προκλητικά επίπεδα. Μπορείτε απλά να σύρετε τα γράμματα για να ταξινομήσετε διαφορετικές λέξεις.

Words Of Wonders Λύσεις Απαντήσεις

Σίγουρα θα βρεθείτε εθισμένοι στη διασκέδαση της αναζήτησης λέξεων σε αυτό το παιχνίδι λέξεων. Αναπτύχθηκε από το Fugo Games, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο iTunes App Store ή το Google Play Store για συσκευές iPhone, iPad, iPod Touch ή Android. Words Of Wonders Λύσεις Απαντήσεις

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις απαντήσεις για το παιχνίδι Words Of Wonders . Οι απαντήσεις χωρίζονται σε αρκετές σελίδες για να είναι σαφείς.

Επιλέξτε το ερώτημα ή τον αριθμό επιπέδου για τον οποίο αναζητάτε τις απαντήσεις.

Στη συνέχεια, θα δείτε τη λύση για κάθε επίπεδο.

Μερικές φορές η απάντηση είναι στη λίστα πρόσθετων λέξεων.

Η πυραμίδα της Γκίζας – επίπεδο 1 – γράμματα: ΣΟΙ

Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:
ΙΟΣ
ΣΟΙ

Η πυραμιδα τησ γκιζασ – επίπεδο 2 – γράμματα: ΝΑΕ

Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:
ΕΝΑ
ΕΑΝ
Επιπλέον λέξεις: ΝΕΑ

Η πυραμιδα τησ γκιζασ – επίπεδο 3 – γράμματα: ΚΥΟ

Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:
Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι
&lt;p&gt;ΟΥΚ&lt;br /&gt;<br />
ΚΟΥ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η πυραμιδα τησ γκιζασ – επίπεδο 4 – γράμματα: ΠΟΑ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΟΠΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΠΟ&lt;br /&gt;<br />
Επιπλέον λέξεις: ΠΟΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγάλη σφίγγα – επίπεδο 1 – γράμματα: ΧΑΡΩ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΧΩΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΩΧΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΡΧΩ&lt;br /&gt;<br />
ΩΡΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 2 – γράμματα: ΑΘΕΜ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΜΑΘΕ&lt;br /&gt;<br />
ΘΕΜΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΜΕ&lt;br /&gt;<br />
ΜΕΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΘΕΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 3 – γράμματα: ΑΡΝΙ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΙΡΑΝ&lt;br /&gt;<br />
ΑΡΝΙ&lt;br /&gt;<br />
ΝΙΑ&lt;br /&gt;<br />
ΙΝΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΝΑΙ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 4 – γράμματα: ΜΗΡΩ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΡΩΜΗ&lt;br /&gt;<br />
ΜΩΡΗ&lt;br /&gt;<br />
ΩΜΗ&lt;br /&gt;<br />
ΗΡΩ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 5 – γράμματα: ΧΗΛΟ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΧΛΟΗ&lt;br /&gt;<br />
ΧΟΛΗ&lt;br /&gt;<br />
ΗΧΟ&lt;br /&gt;<br />
ΧΟΛ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΟΛΗ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 6 – γράμματα: ΠΝΕΑ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΠΑΝΕ&lt;br /&gt;<br />
ΠΕΝΑ&lt;br /&gt;<br />
ΠΑΝ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΕΝΑ, ΕΑΝ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 7 – γράμματα: ΑΝΜΗ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΝΗΜΑ&lt;br /&gt;<br />
ΜΗΝΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΜΗΝ&lt;br /&gt;<br />
ΜΑΗ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΜΗΝ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η μεγαλη σφιγγα – επίπεδο 8 – γράμματα: ΡΑΗΧ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΑΡΧΗ&lt;br /&gt;<br />
ΧΑΡΗ&lt;br /&gt;<br />
ΡΗΧΑ&lt;br /&gt;<br />
ΡΑΧΗ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΗΡΑ, ΧΗΡΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 1 – γράμματα: ΑΑΤΠΡ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΠΑΤΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΠΑΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΡΤΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΡΠΑ&lt;br /&gt;<br />
ΤΑΠΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΑΠΤΑ, ΠΑΤ, ΑΤΑ, ΑΠΑ, ΑΡΑ, ΠΡΑΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 2 – γράμματα: ΑΙΟΡΩ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΩΑΡΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΩΡΑΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΟΡΙΑ&lt;br /&gt;<br />
ΑΙΡΩ&lt;br /&gt;<br />
ΩΡΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 3 – γράμματα: ΝΙΗΟΠ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΝΗΠΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΠΗΝΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΠΟΙΝΗ&lt;br /&gt;<br />
ΠΝΟΗ&lt;br /&gt;<br />
ΗΠΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΟΠΗ&lt;br /&gt;<br />
ΙΟΝ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΠΙΟ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 4 – γράμματα: ΡΟΙΔΟ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΡΟΔΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΡΟΔΟ&lt;br /&gt;<br />
ΟΡΙΟ&lt;br /&gt;<br />
ΡΟΔΙ&lt;br /&gt;<br />
ΟΡΟΙ&lt;br /&gt;<br />
ΟΔΟ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 5 – γράμματα: ΑΟΛΠΚ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΚΟΛΠΑ&lt;br /&gt;<br />
ΚΑΛΟ&lt;br /&gt;<br />
ΑΠΛΟ&lt;br /&gt;<br />
ΟΠΛΑ&lt;br /&gt;<br />
ΚΟΛΑ&lt;br /&gt;<br />
ΚΑΠΟ&lt;br /&gt;<br />
ΟΚΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΛΑΚ, ΑΠΟ, ΠΑΛ, ΟΠΑ, ΠΟΑ, ΟΛΑ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 6 – γράμματα: ΤΕΚΝΟ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΚΟΝΤΕ&lt;br /&gt;<br />
ΤΕΚΝΟ&lt;br /&gt;<br />
ΕΚΤΟ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΤΟ&lt;br /&gt;<br />
ΚΕΝΟ&lt;br /&gt;<br />
ΤΟΝ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΟ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΝΤΟΚ, ΝΤΟ, ΝΤΕ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 7 – γράμματα: ΝΦΕΑΡ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΦΡΕΝΑ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΦΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΡΑ&lt;br /&gt;<br />
ΕΝΑ&lt;br /&gt;<br />
ΝΕΑ&lt;br /&gt;<br />
ΕΑΡ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Επιπλέον λέξεις: ΕΑΝ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Η ερυθρά θάλασσα – επίπεδο 8 – γράμματα: ΗΚΦΑΣ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;Η απάντηση / λύση σε αυτό το επίπεδο είναι:&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;ΣΚΑΦΗ&lt;br /&gt;<br />
ΣΦΗΚΑ&lt;br /&gt;<br />
ΦΑΣΗ&lt;br /&gt;<br />
ΦΑΚΗ&lt;br /&gt;<br />
ΦΑΣ&lt;br /&gt;<br />
ΑΦΗ&lt;/p&gt;<br />
&lt;p&gt;

You might also like