Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Πρόγραμμα για 4.000 ανέργους με αμοιβή 1.471 ευρώ: Πώς θα κάνετε αίτηση

Πού θα κάνετε αίτηση για το πρόγραμμα για 4.000 ανέργους με αμοιβή 1.471 ευρώ;

Η ΕΣΕΕ διοργανώνει συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου.

Πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου υλοποιεί η Εθνική ΣυνΟι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι οι εξής: Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) και Υπάλληλος Γραφείου.

Σκοπός ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται επίσης η υλοποίηση πέντε (5) συμβουλευτικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Oι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να καταθέτουν έως τις 31.03.2016

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα. Συνολικά οι νέοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν το ποσό των 1.471 ευρώ.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν έως τις 31 Μαρτίου την αίτηση συμμετοχής τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

You might also like