Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Πώς να κάνετε αίτηση για επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου. Οδηγίες, δικαιολογητικά!

Πώς να κάνετε αίτηση για επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου;

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται 3 βασικές λειτουργίες για να πάρετε το επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου:

1. Υποβολή Αίτησης.

2. Τροποποίηση Αίτησης εφόσον έχει ήδη υποβληθεί.

3. Παρακολούθηση υποβληθείσας αίτησης.

Προσοχή: Το πρόγραμμα με το οποίο επισκέπτεστε σελίδες στο διαδίκτυο (Φυλλομετρητής- browser), πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση Javascript. Εάν ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε σας εμφανίσει μήνυμα αποκλεισμού αναδυόμενου παραθύρου (popup blocker), επιλέξτε να επιτρέπεται η εμφάνιση αναδυόμενου παραθύρου.

Απαιτούμενα στοιχεία διαθέσιμα κατά την συμπλήρωση / υποβολή της αίτησης για το επίδομα ρεύματος, σίτισης και ενοικίου

Ο αιτών προς διευκόλυνσή του χρειάζεται να έχει διαθέσιμα:

1. ΑΜΚΑ αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

2. ΑΦΜ αιτούντος/ συζύγου ( και μελών εφόσον διαθέτουν).

3. Αριθμός Δημοτολογίου αιτούντος. επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου

4. Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος. Όσοι δεν είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ» μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μέσω της Καρτέλας «Γ2. Στοιχεία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος» και επιλογή της εμφανιζόμενης σύνδεσης).

5. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κ.λπ.).

6. Στοιχεία Εισοδήματος, Περιουσίας κ.λ.π. επίδομα ρεύματος, σίτισης, ενοικίου

You might also like