Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Πιστοποιητικό γέννησης: Αίτηση online – Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται (ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ)

Πιστοποιητικό γέννησης: Πώς θα κάνω αίτηση online στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ) για πιστοποιητικό γέννησης; Από πού το παίρνω μόλις εκδοθεί; Μπορώ και μέσω ίντερνετ και στα ΚΕΠ; Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται; Πρέπει να πάω στο δήμο για πιστοποιητικό γέννησης παιδιού – τέκνου; Μπορώ να το λάβω στα αγγλικά; Ποια η διαφορά του με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης;

΄Όλα όσα χρειάζονται για την έκδοση του πιστοποιητικού γέννησης και σας τα παρουσιάζει, ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα όλα όσα ψάχνετε.

Πιστοποιητικό γέννησης: Χορήγηση μέσω του ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Ο πιο εύκολος τρόπος για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης είναι μέσω της διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ», η οποία αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε αυτήν οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να εκδώσουν πάνω από 100 πιστοποιητικά που χρειάζονται καθημερινά.

Ο ενδιαφερόμενος κάνει την αίτηση για το πιστοποιητικό γέννησης και παραλαμβάνει στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ermis ηλεκτρονικό αντίγραφο, επικυρωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011. Μόνος αστερίσκος στην εν λόγω διαδικασία είναι ότι το ΚΕΠ που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει δυνατότητα ψηφιοποίησης.

Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το πιστοποιητικό γέννησης από το ΚΕΠ της επιλογής του.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κάνετε την αίτηση

Πιστοποιητικό γέννησης: Βήμα – βήμα η αίτηση στο ermis.gov.gr (ΕΡΜΗΣ)

Η διαδικασία της αίτησης για το πιστοποιητικό γέννησης μέσω του ΕΡΜΗΣ είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Εισέρχεστε στη διαδικτυακή πύλη ermis.gov.gr και κάνετε σύνδεση μέσω των κωδικών που έχετε για το Taxisnet. 
 2. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στην επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Κατηγορία 01». 
 3. Στην επόμενη σελίδα επιλέγετε από τις «Δημοφιλέστερες υπηρεσίες» τη «Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης». 
 4. Αμέσως μετά κάνετε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση Υπηρεσίας». 
 5. Η επόμενη σελίδα σας ζητά να επιλέξετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θα διεκπεραιώσει και από το οποίο μπορείτε παραλάβετε το αποτέλεσμα του αιτήματος σας αν το επιθυμείτε. Επιλέξτε πρώτα το γεωγραφικό νομό και στην συνέχεια το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. που επιθυμείτε να διεκπεραιώσει το αίτημα σας. Εάν επιλέξετε ένα από τα ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποιήσης έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ermis το πιστοποιητικό γέννησης. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε».  
 6. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας στο οποίο είστε εγγεγραμμένος. Επιλέξτε πρώτα Νομό και μετά Δήμο. Μόλις ολοκληρώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεχίστε». 
 7. Η επόμενη οθόνη είναι μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (του νόμου 105 όπως την ξέρουν οι περισσότεροι). Σε αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία σας προσεκτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην επιλογή «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά». Στο πεδίο αυτό σας ζητά να επισυνάψετε δελτίο και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας. Διαβάστε προσεκτικά πώς θα το κάνετε ΕΔΩ. Μόλις έχετε ολοκληρώσει κι αυτό το βήμα, κάνετε κλικ στην επιλογή «Υποβολή».
 8. Στο επόμενο και τελευταίο βήμα, επιλέγετε τον τρόπο παραλαβής του εγγράφου, καθώς κι αν επιθυμείτε ενημέρωση με SMS όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση του ηλεκτρονικού σας αιτήματος. Αν όλα τα στοιχεία που βλέπετε είναι σωστά, κάντε κλικ στην επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».  

Πιστοποιητικό γέννησης: Χορήγηση μέσω ΚΕΠ

Αν τώρα η παραπάνω διαδικασία για τη χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης σας φαίνεται δύσκολη, μπορείτε πάντα να κάνετε αίτηση και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 1. Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
 3. Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
 4. O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
 5. Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
 6. Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης.

Δικαιολογητικά για πιστοποιητικό γέννησης

Για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού γέννησης θα σας ζητηθεί από τον υπάλληλο των ΚΕΠ:

Πιστοποιητικό γέννησης: Χρήσιμες πληροφορίες

 • Αρμόδιος φορέας: Δημοτολόγια [Δήμων και Κοινοτήτων]
 • Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ
 • Κωδικός υπηρεσίας: 0017
 • Κόστος: Μηδέν
 • Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr
 • Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 896/Β΄/16.07.2002

Ποια η διαφορά ληξιαρχικής πράξης γέννησης και πιστοποιητικού γέννησης;

Το γιατί υπάρχουν και τα δύο αυτά πιστοποιητικά κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει με σιγουριά, αφού στην ουσία αναφέρουν και αποδεικνύουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αυτό που λέει και το όνομά της: Η πράξη της δήλωσης στο ληξιαρχείο της γέννησης ενός ανθρώπου.

Ομοίως, το πιστοποιητικό γέννησης βεβαιώνει την αλήθεια (με επίσημο τρόπο) της γέννησης ενός ανθρώπου.

You might also like