Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Ποιες υπηρεσίες ΟΑΕΔ θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Λίστα

Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ή μέσω ΚΕΠ θα εξυπηρετούνται οι πολίτες για μια σειρά από υπηρεσίες ΟΑΕΔ. Η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει να ισχύει από τις 4 Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η τρίµηνη ανανέωση δελτίου ανεργίας, οι αιτήσεις για τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήµατα, Ειδικά Βοηθήµατα Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας είναι µερικές από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία πρόσβασης αλλάζει. υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Για την εξυπηρέτησή τους, οι συναλλασσόµενοι:

– Είτε θα πιστοποιούνται ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆:

1. παραλαµβάνοντας Κλειδάριθµο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕ∆, ή 2. χρησιµοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων

– Είτε θα απευθύνονται σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, έχοντας µαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι σχετικές οδηγίες για εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, στη διεύθυνση www.oaed.gr καθώς και στη σελίδα του Οργανισµού στο Facebook. υπηρεσίες ΟΑΕΔ

Εγκύκλιος για την µετάβαση στην αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ έχει αποσταλεί σε όλα τα ΚΠΑ του ΟΑΕ∆, στα οποία από τις 4 Ιανουαρίου θα γίνεται και διανοµή σχετικού πληροφοριακού υλικού.

Από 4 Ιανουαρίου 2016 οι πολίτες θα εξυπηρετούνται:

ypiresies-oaed

You might also like