Ποιες οι προϋποθέσεις για να αναγνωρίζονται οι προφητείες ως αληθινές!

Οι προφητείες για να τις θεωρήσουμε αληθινές πρέπει να συγκεντρώνουν μερικές προϋποθέσεις, όπως συμβαίνει και με τα θαύματα.

Ο Ιησούς, οι άγιοι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες μάς συνιστούν να προσέχουμε πολύ τόσο για τις αληθινές προφητείες, όσο και για τις απατηλές, τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίζουμε και να απορρίπτουμε. Όσο είμεθα υποχρεωμένοι να σκεπτώμεθα με ευλάβεια της αληθινές προφητείες, άλλο τόσο πρέπει να καταδικάζουμε και να καταπολεμούμε τις ψεύτικες.

Ο Χριστός μάς λέγει ότι εις καιρούς ταραχών και στο τέλος του κόσμου «Ἐγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσωσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματ.24,24). Ψευδοπροφήτες εμφανίσθηκαν και στο παρελθόν, υπάρχουν και τώρα, αλλά πρέπει να τους καταπολεμούμε με επιμονή και σταθερότητα για να μή αφεθούν και κάνουν κακό με τα έργα τους.

Ο Λακτάντιος μας λέγει ότι οι αληθινές προφητείες έχουν τα εξής γνωρίσματα:

1) Κηρύττουν όλες ένα Θεό.

2) Δεν πάσχουν από μανία.

3) Δεν είναι απατηλές.

4) Δεν συμβαδίζουν με περιουσίες και κέρδη.

5) Δεν φροντίζουν για τα αναγκαία της ζωής, αλλά αρκούνται με τα όσα προς συντήρησι τους στέλλει ο Θεός.

6) Οι προφητείες τους εκπληρώθηκαν ή εκπληρώνονται επακριβώς.

7) Επαληθεύεται η αποστολή τους, ακόμη και όταν βασανισθούν ή και πεθάνουν.

«Η Διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου – Άγιον Όρος).

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More