Serfare.com
Take a fresh look at your lifestyle.

Νέο πρόγραμμα voucher για 26.000 άνεργους από 29 – 64 ετών!

Το νέο πρόγραμμα για 26 χιλιάδες ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση έξι μηνών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, θα αρχίσει να υλοποιείται στα μέσα Μαρτίου. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, voucher 29-64, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακλήθηκε στα τέλη του περασμένου Μαΐου λόγω ανεπαρκούς και μεροληπτικού σχεδιασμού.

Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, το πρόγραμμα, με τον ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 26.000 χιλιάδες άνεργους και όχι σε 16 χιλιάδες που προβλεπόταν αρχικώς.

Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές και θα τους παρέχεται εγγυημένη απασχόληση σε ιδιωτικές εταιρίες για έξι μήνες, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος που περιλάμβανε εγγυημένη απασχόληση μόνον για το ένα τέταρτο των ωφελουμένων. Με το νέο σχεδιασμό ο άνεργος που θα προσληφθεί, θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ, ενώ με τον αρχικό ο άνεργος λάμβανε μόλις 1.600 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Το νέο πρόγραμμα αφορά σε 10 κλάδους της ελληνικής οικονομίας και σε 44 ειδικότητες και όχι σε 3 που προβλεπόταν αρχικώς. Το ανακληθέν voucher απευθυνόταν μόνο στον τεχνικό κλάδο, τον κλάδο διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και στις νέες τεχνολογίες. Μάλιστα, οι ιθύνοντες του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος πριμοδοτούσαν τον κατασκευαστικό τομέα με τη διοχέτευση 10.000 ανέργων από το σύνολο των 16.000, παρότι σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και όχι οι τομείς που παρουσιάζουν ύφεση όπως ο τεχνικός κλάδος.

Με το νέο σχεδιασμό, οι άνεργοι θα λαμβάνουν, ανά ειδικότητα, πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων που για πρώτη φορά θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής, το οποίο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τα ΚΕΚ.

Η ορθολογικότερη αναμόρφωση του προγράμματος επιτεύχθηκε διότι η ηγεσία του υπουργείου βελτίωσε προς όφελος των ανέργων την αναλογία της κατανομής των κονδυλίων. Στο νέο πρόγραμμα το 80% των 112 εκατ. κατευθύνεται για ενίσχυση των ανέργων και μόλις το 20%στους φορείς κατάρτισης. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος διέθετε το 75% του προϋπολογισμού στους φορείς πρακτικής κατάρτισης και το υπόλοιπο 25% στους ανέργους.

Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει, για πρώτη φορά, τη διαμόρφωση και τη διάθεση συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων στους παρόχους κατάρτισης, προκειμένου να υπάρχει ενιαίο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που θα παρέχεται στους ανέργους και όχι κάθε πάροχος να σχεδιάζει από μόνος του το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, θα δημιουργηθούν οδηγοί κατάρτισης που θα πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης.

Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 130 ώρες κατάρτισης και συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή από τους ανέργους του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν με βάση το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την πιθανή εργασιακή εμπειρία τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και εν γένει τα ενδιαφέροντά τους. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα δίδεται με τη μορφή εξατομικευμένης παρέμβασης, αλλά και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 6 συνεδρίες, εκ των οποίων, 2 από αυτές θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020 από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

 

ΕΜΠΟΡΙΟΑΡΙΘ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 1ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
 2ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
 3ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 4ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (MERCHANDISER)
LOGISTICS ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 5ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 6ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΑΛΟΓΕΑΣΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
 7ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 8ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 9ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
 10ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
 11ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
 12ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 13ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΗΣ – ΥΔΡΟΒΟΛΙΣΤΗΣ)
 14ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
 15ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
 16ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ – ΜΟΝΩΤΗΣ
 17ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
 18ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 19ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
 20ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 21ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 22ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 23ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
 24TΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
 25TΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
 26ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 27ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ
 28ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 29ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
 30ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
 31ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
 32ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 33ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ
ΤΠΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 34ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 35ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ       ΤΕΧΝΙΚΟΣ           ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        Η/Υ SOFTWARE
 36ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 37ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 38ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 39ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 40ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 41ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 42ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝΤΕΧΝΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
 43ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΟΠΠΕΠ
 44ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More