Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Η γυναίκα θέλει πολλά απο έναν άνδρα ….

[highlight]Η γυναίκα θέλει πολλά από έναν άνδρα, ενώ ο άνδρας θέλει μόνο ένα, αλλά από πολλές γυναίκες.[/highlight]

You might also like