Serfare.com
Take a fresh look at your lifestyle.

H Ομηρική Ελληνική Γλώσσα: Aυτό το κείμενο διαδώστε το παντού και σε κάθε περίπτωση φυλάξτε τo!

Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού… Ομηρική Ελληνική Γλώσσα

Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε ελληνική λέξη-όρος φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι ‘εξόδευσαν’, για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την ‘βαπτίσουν’ με το συγκεκριμένο όνομα-λέξη». Ομηρική Ελληνική Γλώσσα

Παραδείγματα:

AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: “θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ”.

AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!

BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) της αγοράς…

BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.

BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.

BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.

BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.

CARE = από το καρέζω.

COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.

DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα ‘δία’. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.

DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ

DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!

DOUBLE = από το διπλούς – διπλός.

EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.

EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε

EYES = από το φάεα = μάτια.

FATHER = από το πάτερ (πατήρ).

FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.

FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ (F= δίγαμμα).

GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramo ur -glamou r , πήρε την σημερινή έννοια.

HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.

HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ‘ς’ προφέρεται ως ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).

I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.

ILLUSION = από το λίζει = παίζει.

ΙS = από το είς.

KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).

KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με ( …;είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).

LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης – πατέρας του Οδυσσέα).

LOVE = λατινικό: love από το ‘λάFω’. Το δίγαμμα (F) γίνεται ‘αυ’ και ‘λάF ω ‘ σημαίνει “θέλω πολύ”.

MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.

MATRIX = από το μήτρα.

MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.

MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.

MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.

ME = από το με.

MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.

MENACE = από το μήνις.

MENTOR = από το μέντωρ.

MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ε’84,2).

MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το …; menu!

MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda ).

MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.

MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).

MOTHER = από το μάτηρ, μήτηρ.

MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!

MOW = από το αμάω = θερίζω.

NIGHT = από το νύχτα.

NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο (“νέ τρώει, νέ πίνει”), ή ( νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.

PAUSE = από το παύση.

RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.

RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.

RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ. ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.

SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία (‘) προφέρεται ως σ = σερπετό.

SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.

SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).

SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.

SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω ( σπονδή).

TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.

TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.

YES = από το γέ = βεβαίως.

WATER = από το Ύδωρ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ.

Eργασία βασισμένη σε Μελέτη της ομογενούς καθηγήτριας Αναστασίας Γονέου , Με τίτλο «Ελληνική Γλώσσα – τροφός όλων των γλωσσών», η Αναστασία

Διευκρινίσεις σχετικά με μερικές λέξεις της έρευνας …

Τὸ λατινικὸ ἀχώριστο μόριο re (= ἀνά, πάλι), ἐξοῦ retro, δὲν ταυτίζεται μὲ τὰ ἑλληνικὰ ῥά (ἄρα), ῥᾶ (= ῥίζα), ρᾶι (= εὔκολα). Στὴ λέξη resistance ἐκ τοῦ λατινικοῦ resisto τὸ δεύτερο συνθετικὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σί-στη-μι> ἵστημι. Ἡ λέξη transfer εἶναι λατινογενὴς ἐκ τῆς προθέσεως trans (= διά) καὶ ἐκ τοῦ ῥήματος fero< ἐλληνικὸ φέρω. Τὸ τρύω δὲ σημαίνει διαπερνῶ. Humor: βεβαίως καὶ εἶναι δάνειο ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ χυμὸς μέσω τῆς λατινικῆς. Δὲν εἶναι ἡ εὐβοϊκὴ διάλεκτος ποὺ χρησιμοποιοῦσε τὸν ῥωτακισμὸ ἀλλὰ ἡ ἐρετρικὴ καὶ ἡ λακωνική, οἱ ὁποῖες εἶχαν σημαντικὴ ἐπίδραση στὴ λατινική, στὴν ὁποία τὸ φαινόμενο τοῦ ῥωτακισμοῦ εἶναι γενικευμένο στὴ γενικὴ πληθυντικοῦ ὅλων τῶν ὀνομάτων, πλὴν τῶν τριτοκλίτων, σὲ πολλὲς πτώσεις τῶν τριτοκλίτων, πλὴν τῆς γενικῆς πληθυντικοῦ, καὶ σὲ προσφύματα καὶ καταλήξεις ῥημάτων καὶ …….. τὸ sponsor δὲν προέρχεται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸ σπένδω> σπονδή, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὕπτιο τοῦ λατινικοῦ ῥήματος τῆς 2ης συζυγίας spondeo, spopondi, sponsum, spondere. Τὸ δὲ λατινικὸ spondeo ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ σπένδω> σπονδή. Ομηρική Ελληνική Γλώσσα

Τὸ ἀμὴν δὲν εἶναι ἑλληνικὴ λέξη. Εἶναι δάνειο ἐκ τοῦ ἑβραϊκοῦ amen (=εἴθε) καὶ ἀπαντᾶται διὰ πρώτη φορὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὡς ἀμήν. Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀμὴν τὸ λατινικὸ amen κατὰ τὴ μετἀφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴ Λατινική.

Τὸ exit δὲν προἐρχεται ἀπ’ εὐθείας ἐκ τοῦ ἔξιτε. Προέρχεται ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ ὑπτίου τοῦ συνθέτου ῥήματος ex-eo, ex-ii, ex-itum (>exitus= ἔξοδος ), ex-ire= ἐξέρχομαι. Τὸ eo (i-v-i, itum, ire) προέρχεται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ εἶμι= θὰ ἔρθω, θὰ πάω.

Ἡ λέξη illusion (γαλλικὴ καὶ ἀγγλική) σημαίνει αὐταπάτη, προέρχεται δὲ ἀπὸ τὸ ὕπτιο τοῦ λατινικοῦ ῥήματος illudo, illusi, illusum (> illusio= χλευασμός, εἰρωνεία), illudere, τὸ ὁποῖο εἶναι σύνθετο in+ludo> illudo. Τὰ παραδοθὲντα ὑπὸ τοῦ Ἡσυχίου “λίζει= παίζει, λίζουσι= παίζουσι” δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι εἶναι ἑλληνικἀ, διότι οὐδεμία τοιαύτη ἑλληνικὴ ῥίζα ἀπαντᾶται σὲ κάποιο κείμενο. Τὸ τοῦ φιλοσόφου Εὐσταθίου λίζω (τοῦ 11ου μ.Χ., αἰώνα) σημαίνει χαράσσω ἢ σχίζω ἐπιπόλαια, τὸ ὁποῖο παρέχει τὴ ῥίζα τοῦ λίγδην, ἐπιλίγδην. Ομηρική Ελληνική Γλώσσα

Τὸ serpent προῆλθε ἀπὸ τὴ μετοχὴ τῆς λατινικῆς serpens (> serpentis) τοῦ ῥήματο serpo, τὸ ὁποῖο ἐλήφθη ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σέρπω προτοῦ σιγηθεῖ τὸ ἀρχικὸ σ> ἕρπω. Ἂν λαμβανόταν ἀπὸ τὸ ἕρπω, (ὅταν πλέον εἶχε σιγηθεῖ τὸ σ), τότε θὰ ἔπρεπε ὁ λατινικὸς τύπος νὰ εἶναι herpo, διό τὸ h στὴ λατινικὴ παρίστανε τὴ δασεῖα ὡς προελθὸν ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Η, προτοῦ καταστεῖ φωνῆεν μακρό. Ομηρική Ελληνική Γλώσσα

loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More