Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Γιατί δεν πετούν πουλιά πάνω από την Ακρόπολη

Γιατί δεν πετούν πουλιά πάνω από την Ακρόπολη;

Η λέξη Ακρόπολη προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων άκρος και πόλις και κυριολεκτικά σημαίνει πόλη στην άκρη (ή σε ακρότατο)…

Για αμυντικούς σκοπούς, οι οικιστές επέλεγαν ένα υπερυψωμένο σημείο, συχνά ένα λόφο με απότομος πλευρές.

Σε πολλά μέρη στον κόσμο, αυτοί οι πρώιμοι οχυροί οικισμοί γίνονταν ο πυρήνας μεγάλων πόλεων, που επεκτείνονταν στο επίπεδο έδαφος γύρω από την Ακρόπολη. Τέτοια παραδείγματα είναι οι πόλεις της Αθήνας και της Ρώμης.

Η Ακρόπολη, παρ” όλο που συνδέεται κυρίως με ελληνικές πόλεις, όπως η Αθήνα, το Άργος, η Αρχαία Θήβα και η Αρχαία Κόρινθος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά για όλους τους οχυρούς οικισμούς πάνω σε λόφους, μεταξύ αυτών στη Ρώμη, στην Ιερουσαλήμ, στην κελτική Μπρατισλάβα και σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας. Η πιο γνωστή ακρόπολη είναι η Ακρόπολη της Αθήνας, όπου δεσπόζει το μνημείο του Παρθενώνα.

Παρόλο που αρχικά οι ακροπόλεις εντοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, η κατασκευή τους γρήγορα εξαπλώθηκε στις ελληνικές αποικίες όπως η Δωρική Λατώ στην Κρήτη κατά την Αρχαϊκή περίοδο.

Είναι γνωστό ότι πάνω από την Ακρόπολη, στον ιερό βράχο του αρχαίου Παρθενώνα, εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν πετάνε πουλιά αλλά και αεροπλάνα, εξαιτίας του ισχυρού γεωμαγνητικού πεδίου που τα αποτρέπει!

Το γεωμαγμηιτκό πεδίο της Ακρόπολης οφείλεται στα μάρμαρα από τα οποία έχει κατασκευαστεί.

Στην αρχαιότητα προτιμητέο για τις κατασκευές των ναών ήταν το μάρμαρο της Πάρου το οποίο λόγω της λευκότητάς του είναι καλλωπιστικό. Ο Παρθενώνας όμως καθώς και τα Προπύλαια είναι κατασκευασμένα με Πεντελικό μάρμαρο.
Αυτό συνέβη επειδή το μάρμαρο αυτό είναι μεγάλης εριεκτικότητας σε σίδηρο και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες παράγει ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και λειτουργεί σαν πηνίο.

Η κατασκευή από Πεντελικό μάρμαρο, η θεμελίωση από πωρόλιθο και η σύσταση του βράχου από ασβεστόλιθο δημιουργούσαν πιεζοηλεκτρικά και ηλεκτροστατικά φορτία με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
που καθιστούσαν τον Παρθενώνα μια πολύμορφη ηλεκτρική μηχανή με εξαιρετικά ενεργειακά αποτελέσματα.

Σε αυτό βέβαια συνέβαλαν και οι γύρω πέτρινοι λόφοι, που μετατρέπονταν σε συλλέκτες κοσμικής ενέργειας και γήινου ηλεκτρισμού αλλά και το σχήμα του, στο οποίο αν οι κίονες προεκταθούν και οι παρειές του βράχου σχηματίζουν πυραμοειδή στερεά, που υποβοηθούν τη συλλογή ενέργειας. Ενώ, τέλος, το σημαντικότερο ρόλο είχαν τα υπόγεια τελλουριακά ρεύματα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης που συσσώρευαν στο βράχο ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού.

Το σημείο του ναού που ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς ήταν το σημείο της μέγιστης συσσώρευσης ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα το άγαλμα ήταν ο ένας πόλος του μαγνητικού πεδίου του βράχου και ο άλλος ήταν στο πίσω μέρος του ναού και έτσι ο στατικός ηλεκτρισμός του βράχου συσσωρευόταν στο ναό, δημιουργούσε μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρεγερτική δύναμη αι ιονισμό της ατμόσφαιρας. Η συσσωρευμένη αυτή ενέργεια του βράχου εκτονωνόταν στα σπήλαια κάτω από το βράχο της Ακρόπολης ή στους γύρω λόφους και έτσι δημιουργούσε ένα εκτεταμένο ενεργειακό πλέγμα.

Τέλος, πληροφορίες θέλουν την παραγόμενη ενέργεια στην Ακρόπολη να αρκεί για να καλύψει το ενεργειακό πρόβλημα της Αθήνας, σύμφωνα με τις οποίες μάλιστα πριν χρόνια η ενέργεια αυτή ήταν που εξουδετέρωνε την μόλυνση της ατμόσφαιρας.

You might also like