Serfare.com
Take a fresh look at your lifestyle.

Φορολογική δήλωση 2015: Αναλυτικός οδηγός με όλες τις αλλαγές!

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για τη φορολογική δήλωση 2015; Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό.

Έως και 55 δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις και λοιπά αποδεικτικά έγραφα και στοιχεία) απαιτούνται φέτος για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο τι και πώς θα πρέπει να δηλωθεί φέτος για τα εισοδήματα του 2014.

Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2014, είτε αυτά έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς, είτε φορολογούνται βάσει των γενικών διατάξεων, είτε απαλλάσσονται φορολόγησης. Στα εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά είναι και τα μερίσματα από κέρδη επιχειρήσεων, τόκοι από καταθέσεις και δάνεια, καθώς επίσης και κέρδη ή ζημιές από πωλήσεις επιχειρήσεων, ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2015 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, σε φόρμες με προσυμπληρωμένα ποσά εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων (ποσά για μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.) από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Διαβάστε: Ποια τα νέα χαράτσια που θα πληρώσουν οι αγρότες!

Φέτος μάλιστα, οι περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις οποίες οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν ποσά εισοδημάτων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση θα παραπεμφθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΓΓΔΕ.

Για τα γεωργικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014, οι φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να τα προσδιορίσουν με τη λογιστική μέθοδο (έσοδα μείον έξοδα) και να τα δηλώσουν πρώτα στο έντυπο Ε3 και στη συνέχεια στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, έως τις 30-6-2015.

2. Όλες οι τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

Για την εκκαθάριση φορολογικής δήλωσης 2015 και καταβολή φόρου

3. Η ΔΗΛΕ.Δ θα πραγματοποιήσει την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα (τις Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) και θα τα κοινοποιήσει σ’ αυτούς ηλεκτρονικά, μέσω των λογαριασμών τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν, μέσω του ΤΑXISnet, να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

4. Όπου κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγούνται για έλεγχο και εκκαθάριση στις αρμόδιες ΔΟΥ.

5. Στις περιπτώσεις που δηλώνονται εισοδήματα και παρακρατηθέντα ποσά φόρων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΓΓΔΕ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στη ΔΗΛΕΔ από κλιμάκιο εφοριακών και το εκκαθαριστικό θα αποστέλλεται στο φορολογούμενο ηλεκτρονικά.

6. Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η-7-2015, η δεύτερη μέχρι την 30ή-9-2015 και η τρίτη μέχρι την 30ή-11-2015, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής είναι η 30ή-6-2015.

7. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων θα λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας στην οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί.

8. Στις περιπτώσεις που η φορολογική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ ή οδηγείται στη ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου ισχύουν τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.

9. Δεν θα γίνεται βεβαίωση φόρου εισοδήματος εφόσον το ποσό της καταβολής δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

10. Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

11. Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, ακινήτων, μετοχών από εταιρίες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής), μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων, εταιρικών ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

12. Στη φορολογική δήλωση 2015, που θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet, θα έχουν προσυμπληρωθεί από τη ΔΗΛΕΔ όλα τα ποσά των εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων για τα οποία θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών-συντάξεων, από τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη – ασφαλιστικό φορέα.

13. Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

14. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

15. Από 1-1-2014 καταργήθηκε η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα και το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα φορολογείται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ως καθαρό κέρδος, και φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΦΑΣ ή όχι. Οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

16. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Φορολογική δήλωση 2015

loading...
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More