Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Γονική άδεια μετ” αποδοχών και σε άνδρες δημόσιους υπαλλήλους!

Η ελληνική νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί ώστε και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι να μπορούν να επωφελούνται γονικής αδείας μετ’ αποδοχών ανεξάρτητα εάν η σύζυγος εργάζεται ή όχι.

Αυτό αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο έκρινε ότι η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο.

Τον ελληνικό δίκαιο προβλέπει ότι ο άνδρας δημόσιος υπάλληλος δεν δικαιούται γονικής αδείας μετ’ αποδοχών σε περίπτωση κατά την οποία η σύζυγός του δεν εργάζεται ή δεν ασκεί κανένα επάγγελμα, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού.

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2010, όταν ο Κωνσταντίνος Μαϊστρέλλης, Έλληνας δικαστικός λειτουργός, υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση γονικής αδείας με αποδοχές για την ανατροφή του τέκνου του, το οποίο είχε γεννηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2010.

Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε την αίτηση αυτή για τον λόγο ότι η σύζυγος του Κ. Μαϊστρέλλη δεν εργαζόταν κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο προσέφυγε ο εν λόγω δημόσιος υπάλληλος ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διευκρινισθεί αν η απαγόρευση χορήγησης γονικής αδείας στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους των οποίων η σύζυγος δεν εργάζεται είναι σύμφωνη με την οδηγία για τη γονική άδεια και την οδηγία περί ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφασή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η εθνική νομοθεσία δεν μπορεί να στερεί δημόσιο υπάλληλο του δικαιώματος γονικής αδείας για τον λόγο ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται η δεν ασκεί κανένα επάγγελμα.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι, κατά την οδηγία για τη γονική άδεια, καθένας από τους γονείς έχει δικαίωμα, ατομικώς, γονικής αδείας.

Πρόκειται για ελάχιστο κανόνα από τον οποίο δεν μπορούν να παρεκκλίνουν τα κράτη μέλη με τη νομοθεσία τους ή τις συλλογικές συμβάσεις.

You might also like