Δωρεάν Ίντερνετ με κρατική επιδότηση – Ποιοι δικαιούνται;

Δωρεάν Ίντερνετ: Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για το νέο πρόγραμμα που θα παρέχει σε πολίτες με κρατική επιδότηση, δωρεάν πολύ γρήγορο Ίντερνετ, «Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband)».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες (ωφελούμενους) που κατοικούν σε περιοχές, όπου αναπτύσσονται με ιδιωτικές επενδύσεις υποδομές, ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Δωρεάν Ίντερνετ

Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει. Δωρεάν Ίντερνετ

Δωρεάν Ίντερνετ με κρατική επιδότηση – Ποιοι δικαιούνται;

Δωρεάν Ίντερνετ με κρατική επιδότηση - Ποιοι δικαιούνται;

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 και τηρώντας τα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που επιθυμούν να αποκτήσουν μια SFΒΒ_Υπηρεσία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου προσφέρονται SFΒΒ_ Υπηρεσίες.

Θέλετε απεριόριστο δωρεάν ίντερνετ στο κινητό; Σας έχουμε το κόλπο!

Δωρεάν Ίντερνετ με κρατική επιδότηση - Ποιοι δικαιούνται;

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €).

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο (δικαιούχο πολίτη).

Η συνολική αξία του κουπονιού είναι το άθροισμα της αξίας των 2 παροχών του Άρθρου (ΦΕΚ) 1, καθεμιά από τις οποίες είναι διακριτά προ κοστολογημένη, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία επιχορήγησης στην άλλη. Δωρεάν Ίντερνετ

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ για το πρόγραμμα

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More