Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Απόφαση βόμβα για ΕΝΦΙΑ: Το ΣτΕ υποχρεώνει την κυβέρνηση να επιστρέψει χρήματα στους πολίτες

Πώς το ΣτΕ υποχρεώνει την κυβέρνηση να επιστρέψει χρήματα στους πολίτες για τον ΕΝΦΙΑ;

Με απόφαση – χαστούκι γα την κυβέρνηση η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την υποχρεώνει να εκδώσει υπουργική απόφαση για την πανελλαδική από την 21η Μαΐου 2015 αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Η απόφαση του ΣτΕ που υποχρεώνει την κυβέρνηση σε επιστροφές χρημάτων προς τους πολίτες, θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ.

Στην σχεδόν σχεδόν ομόφωνη, απόφασή του το ΣτΕ έκρινε παράνομη την παράλειψη της κυβέρνησης να εκδώσει υπουργική απόφαση με την οποία θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της χώρας, αφού προηγούμενα απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης η νέα απόφαση για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να εκδοθεί έως το τέλος του 2016.

Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, έκριναν ότι η ακύρωση της κυβερνητικής παράλειψης να εκδώσει απόφαση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας πρέπει να ανατρέξει όχι «στο χρόνο συντέλεσης της παράλειψης», αλλά στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας (21.3.2015) εντός της οποίας η κυβέρνηση όφειλε να εκδώσει την απόφασή της.

Ακόμη, σημειώνουν ότι η απόφαση που υποχρεούνται να εκδώσει η κυβέρνηση πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από 21.5.2015, δηλαδή τότε που έληξε η προθεσμία που είχε λάβει για να εκδώσει νέα απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών.

Επίσης, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι με το σύστημα προσδιορισμού αξιών των ακινήτων πρέπει διασφαλίζεται η νόμιμη αξίωση των πολιτών «να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντιστοιχεί σε πραγματική και όχι πλασματική τους περιουσία», όπως προβλέπει το Σύνταγμα (άρθρο 78).

Το κράτος, αναφέρουν οι δικαστές, «συνέχισε να εισπράττει τις υφιστάμενες κατά το χρόνο ισχύος των αντικειμενικών αξιών έτους 2007 φορολογικές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας αλλά και να επιβάλλει νέες χωρίς να αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες» και να δηλώνει αντικειμενική αδυναμία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών.

You might also like