Η γνώση του διαδικτύου στα μάτια σου!

Απίστευτη καταγγελία: Ο Ομπάμα δεν γεννήθηκε ποτέ!

Ποια η απίστευτη καταγγελία που έκανε ο πρώην εκλογικός υπάλληλος στην Χαβάη, Tim Adams για τον Μπαράκ Ομπάμα;

Ο πρώην εκλογικός υπάλληλος στην Χαβάη, Tim Adams, έχει πλέον υπογράψει ένορκη βεβαίωση ότι γνώριζε από τους προϊσταμένους του στη Χαβάη πως δεν υπήρξε κανένα πιστοποιητικό γέννησης για τον Μπάρακ Ομπάμα τον νεώτερο, στη Χαβάη, ούτε στο Queens Medical Center, ούτε στο Ιατρικό Κέντρο του Kapi’olani στη Χονολουλού. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε καταγραφή γέννησης του Ομπάμα στις ιατρικές εγκαταστάσεις τους.

Ο Adams είχε προσληφθεί στην πόλη και την κομητεία της Χονολουλού στο Τμήμα Εκλογών από τον Μάιο του 2008 έως τον Σεπτέμβριο του 2008.

Η θέση του ήταν ανώτερος εκλογικός υπάλληλος και επέβλεπε μια ομάδα από 50 έως 60 εργαζόμενους υπεύθυνους για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ψηφοφόρων στο γραφείο Absentee Ballot.

Λόγω αυτής της ιδιότητας του ο Adams έλαβε γνώση της αναζήτησης στα αρχεία για το πιστοποιητικό γέννησης του Ομπάμα.

«Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου,» αναφέρει ο Adams στην ένορκη κατάθεση του, «συνειδητοποίησα ότι πολλές αιτήσεις γίνονταν στο εκλογικό γραφείο στην πόλη και την κομητεία της Χονολουλού, στο εκλογικό Γραφείο της Χαβάη και στο Υπουργείο Υγείας της Χαβάη, από όλη τη χώρα, για να αποκτήσουν ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως του τότε γερουσιαστή Μπαράκ Ομπάμα.»

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πιστοποιητικό γέννησης, λέει ότι οι εποπτικές αρχές του είπαν πως τα αρχεία δεν ήταν διαθέσιμα στο αρχείο του Υπουργείου Υγείας της Χαβάη.

«Ανώτεροι αξιωματικοί στην πόλη και την κομητεία του εκλογικού τμήματος της Χονολουλού μου είπαν σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα πιστοποιητικό γέννησης για τον γερουσιαστή Ομπάμα στο Υπουργείο Υγείας της Χαβάη», λέει στην ένορκη κατάθεση του ο Adams, «και δεν υπήρξε κανένα αρχείο ή οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, ποτέ, στο αρχείο του Υπουργείου Υγείας της Χαβάη ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο ή Τμήμα της Κυβέρνησης της Χαβάη.»

You might also like