Σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο …

[highlight]Σε ένα χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο. Και η γυναίκα και η μάνα της.[/highlight]

chorismoskorimana