Όταν σκέφτεστε ότι μπορείτε να πάθετε κάτι την ώρα που οδηγείτε και στη συνέχεια αυτό συμβαίνει.

Όταν σκέφτεστε ότι μπορείτε να πάθετε κάτι την ώρα που οδηγείτε και στη συνέχεια αυτό συμβαίνει.

οδηγείτεσκέφτεστεσυμβαίνειτην ώρα που οδηγείτε