ΟΑΕΔ: Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα έρχονται 17.968 προσλήψεις με πεντάμηνα!

Πεντάμηνα: Τα οριστικά αποτελέσματα της δεύτερης προκήρυξης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα ανακοινωθούν – εκτός απρόοπτου – σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου μετά και την ολοκλήρωση ελέγχου των ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους αιτούντες. Αυτό έχει κάνει γνωστό η Διοίκηση του Οργανισμού σύμφωνα με δηλώσεις της διοικητού κ. Καραμεσίνη.

Κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις θέλει να ολοκληρώσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, παρά το γεγονός η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά, σε προεκλογική περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες για 2.417 ωφελούμενους, για κάλυψη θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού ενώ μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει η διαδιασία πρόσληψης των ωφελούμενων. πεντάμηνα

Διαβάστε: ΟΑΕΔ – Κοινωφελής Εργασία: Περισσότεροι οι υποψήφιοι στην 3η φάση!

Ακολούθως θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης άλλων 17.968 ανέργων σε υπουργεία και φορείς του δημοσίου (πχ ασφαλιστικά ταμεία). Ειδικά γι’ αυτή την κατηγορία ωφελούμενων, θα δοθεί ειδική μοριοδότηση για ανέργους που θα είναι ηλικίας άνω των 42 ετών. Έτσι θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 52.818 θέσεων απασχόλησης, που το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, είχε εξαγγελθεί ότι θα καλύψει εξαρχής. πεντάμηνα

Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκε απόφαση σχετικά με την προσθήκη των ΑΜΕΑ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, έτσι ώστε να μπορούν συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας Στα κριτήρια επιλογής, έχει γίνει τροποποίηση ως προς το χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας του ωφελούμενου το οποίο αυξάνεται από τους 36, στους 60 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό διάστημα του/ της συζύγου του ωφελούμενου. Επίσης, μειώνεται ο χρόνος εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των δικαιούχων, από τις 15, στις 10 εργάσιμες ημέρες. πεντάμηνα

Η κατανομή των θέσεων.

Συγκεκριμένα 3.477 προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα Ταμεία και τους εποπτευόμενους φορείς, στο πλαίσιο του τρίτου μέρους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Η κατανομή των προσλήψεων με την κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ έχει ως εξής ανα ειδικότητα:

ΕΤΑΑ ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων 15
ΥΕ Κλητήρων 3 ΔΕ
Χειριστών Η/Υ 10
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 40
ΤΕ Πληροφορικής 6 ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού 70
ΠΕ Πληροφορικής 6

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
ΔΕ Διοικητικού 10
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 40

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΔΕ Διοικητικού 8
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 4
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 5
ΠΕ Πληροφορικής 3

IΚΑ ΕΤΑΜ
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 115
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 482
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 342

Μετοχ. Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 5
ΤΕ Οικονομικού 3
ΤΕ Πληροφορικής 3
ΠΕ Οικονομικού 11

ΝΑΤ ΥΕ
Γενικών καθηκόντων 2
ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 5
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 6
ΤΕ Πληροφορικής 3
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 18
ΠΕ Νομικής 2
ΠΕ Πληροφορικής 4

ΟΓΑ ΥΕ
Γενικών καθηκόντων 14
ΔΕ Διοικητικού 59
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 5
ΠΕ Διοικητικού 34
ΠΕ Νομικής 2
ΠΕ Οικονομικού 3
ΠΕ Πληροφορικής 2
ΠΕ Στατιστικής 1

ΟΑΕΕ ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού 65
ΠΕ Νομικής 4
ΠΕ Πληροφορικής 6

ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 2
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 4
ΤΕ Πληροφορικής 2
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 5
ΠΕ Οικονομικού 5
ΠΕ Πληροφορικής 1

ΤΑΠΙΤ
ΔΕ Διοικητικού 5
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 14
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 21
ΠΕ Πληροφορικής 3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

ΥΠ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας
ΔΕ Διοικητικού λογιστικού 25
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 68
ΠΕ Νομικής 1
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 34
ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών 3
ΥΕ Γενικών καθηκόντων 1

Υπ. Εργασίας – Κεντρ. Υπηρεσία
ΠΕ Νομικής 3

ΗΔΙΚΑ ΑΕ
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 25
ΤΕ Διοικητικού λογιστικού 1
ΤΕ Μηχανολόγων 1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 4
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΠΕ Μηχανολόγων 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

Οι θέσεις ανα υπουργείο:

Απο τις παραπάνω θέσεις αφαιρούνται οι θέσεις στο υπουργείο πολιτισμού αφού η προκήρυξη έχει εκδοθεί:

* 3.500 θέσεις κατανέμονται στις Περιφέρειες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 280 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 180 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 300 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 220 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Ηπείρου, 440 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 180 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 550 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Κρήτης, 200 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 270 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 280 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

* 470 θέσεις κατανέμονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 60 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 50 θέσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας, 40 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 70 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και 150 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. πεντάμηνα

apotelesmataoaedpentaminaproslipseis