Οι εικόνες των ανθρώπων τη στιγμή που συναντούν… τον θάνατο!

Oι φωτογραφίες ανθρώπων τη στιγμή που συναντούν τον θάνατο είναι λίγες και σοκαριστικές.

Οι φωτογραφίες ανθρώπων τη στιγμή που διαφεύγουν τον θάνατο στο «τσακ» είναι ακόμα λιγότερες, αλλά ευτυχώς έχουν πιο «θετικό» περιεχόμενο.

eikonesthanatos