Ένα εντυπωσιακό κόλπο με κερί!

Παρόλο που δεν είναι δύσκολο είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό το τρικ με το κερί.

Τα υλικά που χρειάζεσαι είναι απλά, ένα κερί, δύο ποτήρια και ένα καρφί.

Περνάς το καρφί στη μέση του κεριού και το ανάβεις αφού πρώτα έχεις ακουμπήσει το καρφί στο στόμιο των δύο ποτηριών.

Δείτε τα αποτελέσματα, αλλά προσοχή αν κάποιος ανήλικος θελήσει να το κάνει να είναι πάντα με την επίβλεψη κάποιου ενήλικα!

kerikolpo