Ανέκδοτο: Ο οκτάλογος του πότη!

Για όσους δεν το έχουν διαβάσει ακόμα!

Το βρήκαμε γραμμένο σε κάποιο καφενείο και είναι στα top 10!

Λοιπόν…

– Το πρώτο φέρνει όρεξη

– Το δεύτερο υγεία

– Το τρίτο φέρνει τη χαρά

– Το τέταρτο ευτυχία

– Το πέμπτο τη συζήτηση

– Το έκτο πολυλογία

– Το έβδομο τη συμπλοκή

– Το όγδοο αστυνομία!

anekdotooktalogospoti